>
Polish English Deutsch Russian French

Warunki wynajmu

1. Ceny najmu domu zależne są od terminu rezerwacji. Do uzgodnienia.
2. Maksymalna ilość osób to 12.
3. Za zużytą energię elektryczną płaci Najemca w/g obowiązujących stawek.
4. Warunkiem rezerwacji domu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości całego okresu najmu.
Przelew na konto: Bank Spółdzielczy
Tytułem: " Zaliczka za okres ..................., Nazwisko ................... "
na rachunek: Emilia Kruczyk 37 1020 3541 0000 5802 0144 0155
* w przypadku rezygnacji zaliczka nie jest zwracana
5. Pozostałą kwotę w wysokości 70% wartości Najemca uiszcza przy przekazaniu obiektu. Jednocześnie będzie pobierana kaucja w wysokości 50 zł od osoby na wypadek przypadkowych zniszczeń. Zaliczka ta jest zwracana
6. Okres najmu zaczyna się o godz. 16:00-17:00, a kończy do godziny 11:00.

Napisz do nas email


Wpisz numer zabezpieczający